شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران verified

تعداد بازدید: 8401     تاريخ ايجاد: 1466 روز پیش
    • هیج آیتمی موجود نمی باشد
  • درباره
    تعهد به تعالی مشتری‌مداری توجه به کارکنان تفکر جهانی (یکپارچگی) بقای شرکت در گرو پایبندی به روحیه کار قوی و البته حساس که ترویج‌دهنده بهره‌وری اقتصادی و افزایش انطباق با خواست مشتریان است. ما متعهد به ایجاد انگیزه در کارکنان شرکت به منظور رسیدن به حد تعالی در اموری که انجام می‌دهیم به همراه دست‌یابی به اهداف تجاری و حرفه‌ای خود هستیم.

فراخوان ها

اخبار

  • هیج آیتمی موجود نمی باشد

درباره

تعهد به تعالی مشتری‌مداری توجه به کارکنان تفکر جهانی (یکپارچگی) بقای شرکت در گرو پایبندی به روحیه کار قوی و البته حساس که ترویج‌دهنده بهره‌وری اقتصادی و افزایش انطباق با خواست مشتریان است. ما متعهد به ایجاد انگیزه در کارکنان شرکت به منظور رسیدن به حد تعالی در اموری که انجام می‌دهیم به همراه دست‌یابی به اهداف تجاری و حرفه‌ای خود هستیم.