کانون معلولان اداره سلامت شهرداری منطقه 11

کانون معلولان اداره سلامت شهرداری منطقه 11
رتبه هنرمند : 9 معیار رتبه بندی در آرت آنلاین  
بازدید : 46716
عضویت : 1050 روز پیش

گالری

بیوگرافی

اداره سلامت به منظور کاهش عوامل تهدید کننده سلامت شهری ، حفظ و ارتقاء سلامت و زیست شهری و بهبود کیفیت زندگی شهروندان با همکاری ادارات و ارگانهای ذیربط داخل و خارج از شهرداری اقدامات ذیل راانجام می دهد :
1-مطالعه و ارزیابی مولفه های اجتماعی سلامت در شهر تهران
2- توسعه آموزشهای همگانی سلامت اعم از مهارتهای زندگی بخصو ص مهارتهای مربوط به کنترل استرس فردی و خانوادگی و ارتقا ء سطح سلامت جسمی ، روحی ، روانی ، اجتماعی و معنوی شهروندان
3-سنجش مستمر شاخصهای سلامت شهری و انجام مداخلات لازم جهت ارتقاء آنها
4- بهبود دسترسی عادلانه شهروندان به خدمات جامع سلامت
5- توسعه رویکرد شهر سالم با نگاه محله ای
6-جذب و ارتقاء مشارکت شهروندانددر حیطه بهیبود کیفیت زندگی و سلامت از طریق عضویت آنان در کانونهای سلامت محور

 • گالری
 • فروشگاه
 • اخبار
  • گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره گدرگاههای مهربان؛محدودیتهای جسمانی
  • اثاربرگزیدگان جشنواره عکاسی تخصصی،مردمی "گذرگاههای مهربان،محدودیتهای جسمانی"
  • آثاربرگزیده شدگان جشنواره عکاسی تخصصی مردمی گذرگاههای مهربان،محدودیت های جسمانی
  • بیانیه هئیت داوران نخستین جشنواره عکاسی تخصصی مردمی"گذرگاههای مهربان،محدودیت های جسمانی"
  • جشن اختتامیه جشنواره عکاسی گذرگاههای مهربان،محدودیت های جسمانی"
  • اطلاعیه دبیرخانه جشنواره عکاسی تخصصی مردمی
  • عزیزستان وجشنواره عکاسی تخصصی،مردمی گذرگاههای مهربان،محدودیت های جسمانی
  • اطلاعیه دبیرخانه جشنواره عکاسی تخصصی مردمی
  • گزارش تصویری از نخستین جشنواره عکاسی با موضوع
  • لینک اخبار مربوط به جشنواره عکاسی تخصصی و مردمی
 • پیوندها
 • درباره
  اداره سلامت به منظور کاهش عوامل تهدید کننده سلامت شهری ، حفظ و ارتقاء سلامت و زیست شهری و بهبود کیفیت زندگی شهروندان با همکاری ادارات و ارگانهای ذیربط داخل و خارج از شهرداری اقدامات ذیل راانجام می دهد :
  1-مطالعه و ارزیابی مولفه های اجتماعی سلامت در شهر تهران
  2- توسعه آموزشهای همگانی سلامت اعم از مهارتهای زندگی بخصو ص مهارتهای مربوط به کنترل استرس فردی و خانوادگی و ارتقا ء سطح سلامت جسمی ، روحی ، روانی ، اجتماعی و معنوی شهروندان
  3-سنجش مستمر شاخصهای سلامت شهری و انجام مداخلات لازم جهت ارتقاء آنها
  4- بهبود دسترسی عادلانه شهروندان به خدمات جامع سلامت
  5- توسعه رویکرد شهر سالم با نگاه محله ای
  6-جذب و ارتقاء مشارکت شهروندانددر حیطه بهیبود کیفیت زندگی و سلامت از طریق عضویت آنان در کانونهای سلامت محور