عطيه يوزباشي

عطيه يوزباشي
رتبه هنرمند : 96 معیار رتبه بندی در آرت آنلاین  
بازدید : 8682
عضویت : 1766 روز پیش

گالری

بیوگرافی

مشخصات:
عطيه يوزباشي متولد 1368 تهران.
دانشجو دکترا پژوهش هنر دانشگاه شاهد1395.
كارشناس ارشد رشته ارتباط تصويري (گرافيك) دانشكده هنردانشگاه شاهد 1394.
كارشناس رشته نقاشي- نقاشي عمومي ازدانشكده هنر و معماري دانشگاه آزاد تهران مركز در سال 1392.
گواهي نامه ها :
1-گواهي نامه دوره متوسط انجمن خوشنويسان ايران درسال 1384
2- گواهي نامه دوره اپراتوري كامپيوتر از ارشاد دماوند(كتابخانه بعثت آبسرد) - 1387
3-گواهي نامه دوره اموزش رشته طراحي ازانجمن هنرهاي تجسمي دماوند - 1388
4-گواهي نامه دوره آموزش رشته مدادرنگي ازانجمن هنرهاي تجسمي دماوند - 1389
لوح تقديرها:
1-شركت درنمايشگاه هنرهاي تجسمي (خط نقاشي) بيست ويكمين نمايشگاه بين المللي قران كريم-1392
2-منتخب نخستين جشنواره هنرهاي تجسمي دفاع مقدس«هنرپايداري»شرق استان تهران و حائز رتبه و لوح تقديراز رياست اداره حفظ اثارونشرارزش هاي ذفاع مقدس(علي رحماني)-1390
3-منتخب سومين جسنواره عكس ملي مشهد و چاپ اثار در كتاب جشنواره-1389
4-شركت درسوگواره عكس لحظه هاي عاشورايي استان فارس(ارسنجان) و دريافت لوح تقدير از رياست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان ارسنجان(غلامرضا دادوند)-1389
5-شركت در دومين جشنواره عكس ملي مشهد -1388
6-شركت درفراخوان عكس نيايش «ماه رمضان» و حائز رتبه و دريافت لوح تقدير از رياست اداره ارشاد اسلامي دماوند(رمضان بصيرت) و شهرداردماوند(علي شيوا)-1388
7-منتخب طرح اموزش مكاتبه اي نورالهدي«امام رضا(ع)» و دريافت لوح تقدير از معاونت تبليغات و ارتباطات اسلامي (اميرخوراكيان)-1387
8-منتخب مسابقات هنرهاي تجسمي دماوند در بخش خوشنويسي و دريافت لوح تقدير از آموزش و پرورش استان تهران«سال اتحادملي وانسجام اسلامي»-1386
9-منتخب جشنواره هنرهاي تجسمي استان تهران«طلوع مهردرافق عاشورا» دربخش خوشنويسي و دريافت لوح تقديرازوزارت فزهنگ وارشاداسلامي«سال پيامبراعظم»-1385
10-منتخب جشنواره بسيج استان تهران و دريافت لوح تقدير از فرمانده ناحيه مقاومت بسيج دماوند(سرهنگ پاسدارمحسن احمدزاده)-1381
11-منتخب برنامه هاي هنري ترويج كشاورزي و دريافت لوح تقدير از مديريت جهادكشاورزي دماوند(عباس بابابيك)-1381
12-منتخب اثارهنري تابستاني گلواژه هاي انقلاب و دريافت لوح تقدير از ستاد اقامه نماز شهرستان دماوند-1380
13-منتخب نخستين دست ساخته هاي دانش آموزي و دريافت لوح تقديرازمديركل اموزش پرورش شهرستان هاي تهران(شهاب الدين غندالي)ومعاون اموزش عمومي(محمدرضااثاري)-1378
نمايشگاه هاي انفرادي:
1-نمايشگاه انفرادي نقاشي"سربندعرشيان1"درمجتمع وصال رودهن تهران-1392
2-نمايشگاه انفرادي نقاشي"سربندعرشيان2"درفرهنگسرا كوثر دماوند تهران-1392
3-نمايشگاه انفرادي نقاشي"شميم عشاق"درنگارستان شاهد تهران-1392
4-نماشگاه انفرادي خط نقاشي"شميم عشاق"درنگارستان شاهد تهران-1392
5-نمايشگاه انفرادي نقاشي"ازپلاك تا افلاك"درباغ موزه دفاع مقدس وترويج فرهنگ مقاومت-1392
6-نمايشگاه انفرادي خط نقاشي"ازپلاك تا افلاك"درباغ موزه دفاع مقدس-1392
نمايشگاه هاي گروهي :
1-نمايشگاه گروهي عكس"اب"درنگارخانه ايوان شركت فرهنگ فيلم تهران-1392
2-نمايشگاه گروهي نقاشي درگالري آثار تهران-1391
3- نمايشگاه گروهي اولين جشنواره هنرهاي تجسمي دفاع مقدس"هنرپايداري"دررشته نقاشي در فرهنگسرا كوثر دماوند-1390
4-نمايشگاه گروهي نقاشي خط" كتيبه عصمت"درفرهنگسرا كوثر و دريافت لوح تقدير از رياست ارشاد دماوند (رمضان بصيرت) و شهردار دماوند (علي شيوا)-1388
5-نمايشگاه گروهي عكس"راويان كربلا"دراداره آموزش وپرورش دماوند و دريافت لوح تقدير از مديريت آموزش وپرورش شهرستان دماوند (درويش)-1386
6-نمايشگاه عكس"وارث رسول"درفرهنگسر اقلم «ايام 28صفر»-1386
7-نمايشگاه گروهي نقاشي خط"شهرعشق"درفرهنگسرا كوثر«وفات حضرت زينب(س)»-1386
8-نمايشگاه گروهي نگارگري درشهرداري دماوند استان تهران-1386
9-نمايشگاه گروهي عكس"ايين عشق"درفرهنگسرا كوثر و دريافت لوح تقديرازمديريت هنرستان حرفه اي زينبيه(زهراطاولي)ورياست ارشاد دماوند(محمدمشهدي اقايي)«ايام اربعين»-1385
10-نمايشگاه گروهي نقاشي خط"سيمرغ تهنيت"درفرهنگسرا كوثر و دريافت لوح تقدير از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي دماوند(محمدمشهدي اقايي)-1385
11-نمايشگاه گروهي نقاشي خط"پتينه كاري"شهرداري دماوند و دريافت لوح تقدير از شهردار دماوند (عباس صفري)- 1385
12-نمايشگاه گروهي هنرهاي تجسمي استان تهران در بخش خوشنويسي 1385
13-نمايشگاه گروهي نخستين دست ساخته هاي دانش آموزي1387
فعاليت در رشتهاي : نقاشي،نقاشي خط،عكاسي،گرافيك،سفال،سراميك،تذهيب،نگارگري،خوشنويسي،پتينه كاري و... .

 • گالری
 • فروشگاه
 • اخبار
  • نمایشگاه گروهی آرم و لوگو
  • نمایشگاه عکس طبیعت شهر آبسرد: عطیه یوزباشی
 • پیوندها
 • درباره
  مشخصات:
  عطيه يوزباشي متولد 1368 تهران.
  دانشجو دکترا پژوهش هنر دانشگاه شاهد1395.
  كارشناس ارشد رشته ارتباط تصويري (گرافيك) دانشكده هنردانشگاه شاهد 1394.
  كارشناس رشته نقاشي- نقاشي عمومي ازدانشكده هنر و معماري دانشگاه آزاد تهران مركز در سال 1392.
  گواهي نامه ها :
  1-گواهي نامه دوره متوسط انجمن خوشنويسان ايران درسال 1384
  2- گواهي نامه دوره اپراتوري كامپيوتر از ارشاد دماوند(كتابخانه بعثت آبسرد) - 1387
  3-گواهي نامه دوره اموزش رشته طراحي ازانجمن هنرهاي تجسمي دماوند - 1388
  4-گواهي نامه دوره آموزش رشته مدادرنگي ازانجمن هنرهاي تجسمي دماوند - 1389
  لوح تقديرها:
  1-شركت درنمايشگاه هنرهاي تجسمي (خط نقاشي) بيست ويكمين نمايشگاه بين المللي قران كريم-1392
  2-منتخب نخستين جشنواره هنرهاي تجسمي دفاع مقدس«هنرپايداري»شرق استان تهران و حائز رتبه و لوح تقديراز رياست اداره حفظ اثارونشرارزش هاي ذفاع مقدس(علي رحماني)-1390
  3-منتخب سومين جسنواره عكس ملي مشهد و چاپ اثار در كتاب جشنواره-1389
  4-شركت درسوگواره عكس لحظه هاي عاشورايي استان فارس(ارسنجان) و دريافت لوح تقدير از رياست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان ارسنجان(غلامرضا دادوند)-1389
  5-شركت در دومين جشنواره عكس ملي مشهد -1388
  6-شركت درفراخوان عكس نيايش «ماه رمضان» و حائز رتبه و دريافت لوح تقدير از رياست اداره ارشاد اسلامي دماوند(رمضان بصيرت) و شهرداردماوند(علي شيوا)-1388
  7-منتخب طرح اموزش مكاتبه اي نورالهدي«امام رضا(ع)» و دريافت لوح تقدير از معاونت تبليغات و ارتباطات اسلامي (اميرخوراكيان)-1387
  8-منتخب مسابقات هنرهاي تجسمي دماوند در بخش خوشنويسي و دريافت لوح تقدير از آموزش و پرورش استان تهران«سال اتحادملي وانسجام اسلامي»-1386
  9-منتخب جشنواره هنرهاي تجسمي استان تهران«طلوع مهردرافق عاشورا» دربخش خوشنويسي و دريافت لوح تقديرازوزارت فزهنگ وارشاداسلامي«سال پيامبراعظم»-1385
  10-منتخب جشنواره بسيج استان تهران و دريافت لوح تقدير از فرمانده ناحيه مقاومت بسيج دماوند(سرهنگ پاسدارمحسن احمدزاده)-1381
  11-منتخب برنامه هاي هنري ترويج كشاورزي و دريافت لوح تقدير از مديريت جهادكشاورزي دماوند(عباس بابابيك)-1381
  12-منتخب اثارهنري تابستاني گلواژه هاي انقلاب و دريافت لوح تقدير از ستاد اقامه نماز شهرستان دماوند-1380
  13-منتخب نخستين دست ساخته هاي دانش آموزي و دريافت لوح تقديرازمديركل اموزش پرورش شهرستان هاي تهران(شهاب الدين غندالي)ومعاون اموزش عمومي(محمدرضااثاري)-1378
  نمايشگاه هاي انفرادي:
  1-نمايشگاه انفرادي نقاشي"سربندعرشيان1"درمجتمع وصال رودهن تهران-1392
  2-نمايشگاه انفرادي نقاشي"سربندعرشيان2"درفرهنگسرا كوثر دماوند تهران-1392
  3-نمايشگاه انفرادي نقاشي"شميم عشاق"درنگارستان شاهد تهران-1392
  4-نماشگاه انفرادي خط نقاشي"شميم عشاق"درنگارستان شاهد تهران-1392
  5-نمايشگاه انفرادي نقاشي"ازپلاك تا افلاك"درباغ موزه دفاع مقدس وترويج فرهنگ مقاومت-1392
  6-نمايشگاه انفرادي خط نقاشي"ازپلاك تا افلاك"درباغ موزه دفاع مقدس-1392
  نمايشگاه هاي گروهي :
  1-نمايشگاه گروهي عكس"اب"درنگارخانه ايوان شركت فرهنگ فيلم تهران-1392
  2-نمايشگاه گروهي نقاشي درگالري آثار تهران-1391
  3- نمايشگاه گروهي اولين جشنواره هنرهاي تجسمي دفاع مقدس"هنرپايداري"دررشته نقاشي در فرهنگسرا كوثر دماوند-1390
  4-نمايشگاه گروهي نقاشي خط" كتيبه عصمت"درفرهنگسرا كوثر و دريافت لوح تقدير از رياست ارشاد دماوند (رمضان بصيرت) و شهردار دماوند (علي شيوا)-1388
  5-نمايشگاه گروهي عكس"راويان كربلا"دراداره آموزش وپرورش دماوند و دريافت لوح تقدير از مديريت آموزش وپرورش شهرستان دماوند (درويش)-1386
  6-نمايشگاه عكس"وارث رسول"درفرهنگسر اقلم «ايام 28صفر»-1386
  7-نمايشگاه گروهي نقاشي خط"شهرعشق"درفرهنگسرا كوثر«وفات حضرت زينب(س)»-1386
  8-نمايشگاه گروهي نگارگري درشهرداري دماوند استان تهران-1386
  9-نمايشگاه گروهي عكس"ايين عشق"درفرهنگسرا كوثر و دريافت لوح تقديرازمديريت هنرستان حرفه اي زينبيه(زهراطاولي)ورياست ارشاد دماوند(محمدمشهدي اقايي)«ايام اربعين»-1385
  10-نمايشگاه گروهي نقاشي خط"سيمرغ تهنيت"درفرهنگسرا كوثر و دريافت لوح تقدير از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي دماوند(محمدمشهدي اقايي)-1385
  11-نمايشگاه گروهي نقاشي خط"پتينه كاري"شهرداري دماوند و دريافت لوح تقدير از شهردار دماوند (عباس صفري)- 1385
  12-نمايشگاه گروهي هنرهاي تجسمي استان تهران در بخش خوشنويسي 1385
  13-نمايشگاه گروهي نخستين دست ساخته هاي دانش آموزي1387
  فعاليت در رشتهاي : نقاشي،نقاشي خط،عكاسي،گرافيك،سفال،سراميك،تذهيب،نگارگري،خوشنويسي،پتينه كاري و... .