محمد

محمد
رتبه هنرمند : خارج از رتبه بندی  
بازدید : 3692
عضویت : 1359 روز پیش

گالری

اخبار

 • هیچ خبری موجود نمی باشد

بیوگرافی

مسول انجمن عکس قوچان به مدت سه سال
داورمسابقات عکس اداره فرهنگ وارشادقوچان
عضوانجمن عکس خراسان رضوی
داورمسابقات عکس اداره آموزش وپرورش قوچان
عضوانجمن عکس ایران
مدرس عکاسی کانون پرورشی قوچان
مدرس موسسه آرسکای فیلم قوچان
مدرس کلاسهای اوقات فراغت قوچان
کسب طلای 69اساهی شیمبون
عناوین کسب شده درزمینه عکاسی:
1:کسب طلای 69اساهی شیمبون
2:کسب مقام اول عکس رشد86
3: کسب مقام ول عکس کودک87
4:کسب مقام اول عکس حجاب وعفاف نور87
5: کسب مقام دوم عکس مطبوعات 88
6: کسب مقام دوم عکس طعم بیداری90
7: - کسب مقام دوم عکس محبت90
8: کسب مقام سوم عکس ماهشهر88
9: کسب مقام دوم عکس استان87
10: کسب مقام دوم عکس خون خدا83
11: کسب مقام سوم عکس حدیث حیا90
12: کسب مقام سوم عکس عاشوراقوچان93
13:کسب مقام سوم عکس عاشوراقوچان93
14:کسب مقام چهارم عکس خون خدا85
15: کسب مقام پنجم عکس سربازی89
16:مقام سوم عکس دانشگاه ازادقوچان83
17: دیپلم افتخارچهارمین عکس ایران شناسی93
18: برگزیده عاشورایی اعتماد86
19: برگزیده عکس عاشورایی قسم92
20: تقدیرقابهای بهشتی93
21: تقدیرهنردراینه مطبوعات88
22: تقدیرعکس مدارنور85
23: تقدیرعکس قاب خالی خورشید89
24: تقدیرعکس سوگواره عاشورا
25: تقدیرعکس ارامش بهاری91
26: تقدیرعکس تیبا93
27: مقام برترعکس استان تعلیم وتربیت سبزوار87
28: تقدیرعکس پرده دوم87
29:مقام دوم عکس پرسش مهراستان92
30:برگزیده سومین اردوی بیرجندشناسی92
31:برگزیده دومین اردوی خانه دوست مشهد93
راهیابی اثاربه جشنواره های ذیل:
1:عکس عذرا82
2:دومین دوره عکس رشد83
3:ایینه اهواز83
4:دانشگاه ازادقوچان83
5:خون خدا83
6:ابرنگ مشهد84
7:سومین دوره عکس امام رضا84
8:ابرنگ مشهد85
9:سومین دوره رشد85
10:مدارنور85
11:خون خدا85
12:عاشورایی اعتماد86
13:چهارمین دوره رشد86
14:عکس استان87
15:حجاب وعفاف87
16:کودک87
17:پرده دوم87
18:عکس حضور87
19:پنجمین دوره رشد87
20:لحظه های عاشورایی87
21:سوگواره عاشورا87
22:اولین دوره زمان88
23:نهمین دوره سینمای جوان ساوالان88
24:سومین دوره دانشگاه ازاد
25:هنردرایینه مطبوعات88
26:مطبوعات88
27:عکس ماهشهر88
28:تصویرسال88
29:دومین دوره زنان وزندگی شهری89
30:قاب خالی خورشید89
31:دوران سربازی89
32:ششمین دوره رشد89
33:دومین دوره زمان89
34:برگزاری نمایشگاه گروهی89
35:ششمین دوره عکس اب89
36:عکس یزدپیکچر89
37:دومین دوره یزدپیکچر89
38:سومین عکس صنعت نان90
39:عکس قران90
40:نخستین دوره یاس کبود90
41:سومین دوره زنان وزندگی شهری90
42:عکس حوزه90
43:طعم بیداری90
44:عکس محبت 90
45:حدیث حیا90
46:ارامش بهاری91
47:بیرجند72راوی اسمان91
48:نگاه نو91
49:یاس کبود91
50:هفتمی دوره رشد91
51:شهراسمان91
52:عاشورایی قسم92
53:سومین دوره بیرجندشناسی92
54:سومین دوره دل ودیده92
55:اولین دوره مهرمحرم92
56:معلولیت ومعنویت92
57:اولین دوره قابهای بهشتی92
58:سلامت روان92
59:پرسش مهر92
60:چهارمین دوره ایران شناسی93
61:دومین دوره قابهای بهشتی93
62:تیبا93
63:سفره های افطاری93
64:معلولین وزندگی93
65:زن کارباپوشش اسلامی93
66:ششمین دوره نمازونیایش93
67:چهارمین دوره رسول افتاب93
68:پنجمی دوره تجسم بصیرت93
69:اولین دوره عکس سراج لارستان93
70:دومین همایش توسعه روستایی93
71:دودوره مسابقه طلای سرخ قاین
شروع عکاسی از84

 • گالری
 • فروشگاه
 • اخبار
  • هیچ خبری موجود نمی باشد
 • پیوندها
 • درباره
  مسول انجمن عکس قوچان به مدت سه سال
  داورمسابقات عکس اداره فرهنگ وارشادقوچان
  عضوانجمن عکس خراسان رضوی
  داورمسابقات عکس اداره آموزش وپرورش قوچان
  عضوانجمن عکس ایران
  مدرس عکاسی کانون پرورشی قوچان
  مدرس موسسه آرسکای فیلم قوچان
  مدرس کلاسهای اوقات فراغت قوچان
  کسب طلای 69اساهی شیمبون
  عناوین کسب شده درزمینه عکاسی:
  1:کسب طلای 69اساهی شیمبون
  2:کسب مقام اول عکس رشد86
  3: کسب مقام ول عکس کودک87
  4:کسب مقام اول عکس حجاب وعفاف نور87
  5: کسب مقام دوم عکس مطبوعات 88
  6: کسب مقام دوم عکس طعم بیداری90
  7: - کسب مقام دوم عکس محبت90
  8: کسب مقام سوم عکس ماهشهر88
  9: کسب مقام دوم عکس استان87
  10: کسب مقام دوم عکس خون خدا83
  11: کسب مقام سوم عکس حدیث حیا90
  12: کسب مقام سوم عکس عاشوراقوچان93
  13:کسب مقام سوم عکس عاشوراقوچان93
  14:کسب مقام چهارم عکس خون خدا85
  15: کسب مقام پنجم عکس سربازی89
  16:مقام سوم عکس دانشگاه ازادقوچان83
  17: دیپلم افتخارچهارمین عکس ایران شناسی93
  18: برگزیده عاشورایی اعتماد86
  19: برگزیده عکس عاشورایی قسم92
  20: تقدیرقابهای بهشتی93
  21: تقدیرهنردراینه مطبوعات88
  22: تقدیرعکس مدارنور85
  23: تقدیرعکس قاب خالی خورشید89
  24: تقدیرعکس سوگواره عاشورا
  25: تقدیرعکس ارامش بهاری91
  26: تقدیرعکس تیبا93
  27: مقام برترعکس استان تعلیم وتربیت سبزوار87
  28: تقدیرعکس پرده دوم87
  29:مقام دوم عکس پرسش مهراستان92
  30:برگزیده سومین اردوی بیرجندشناسی92
  31:برگزیده دومین اردوی خانه دوست مشهد93
  راهیابی اثاربه جشنواره های ذیل:
  1:عکس عذرا82
  2:دومین دوره عکس رشد83
  3:ایینه اهواز83
  4:دانشگاه ازادقوچان83
  5:خون خدا83
  6:ابرنگ مشهد84
  7:سومین دوره عکس امام رضا84
  8:ابرنگ مشهد85
  9:سومین دوره رشد85
  10:مدارنور85
  11:خون خدا85
  12:عاشورایی اعتماد86
  13:چهارمین دوره رشد86
  14:عکس استان87
  15:حجاب وعفاف87
  16:کودک87
  17:پرده دوم87
  18:عکس حضور87
  19:پنجمین دوره رشد87
  20:لحظه های عاشورایی87
  21:سوگواره عاشورا87
  22:اولین دوره زمان88
  23:نهمین دوره سینمای جوان ساوالان88
  24:سومین دوره دانشگاه ازاد
  25:هنردرایینه مطبوعات88
  26:مطبوعات88
  27:عکس ماهشهر88
  28:تصویرسال88
  29:دومین دوره زنان وزندگی شهری89
  30:قاب خالی خورشید89
  31:دوران سربازی89
  32:ششمین دوره رشد89
  33:دومین دوره زمان89
  34:برگزاری نمایشگاه گروهی89
  35:ششمین دوره عکس اب89
  36:عکس یزدپیکچر89
  37:دومین دوره یزدپیکچر89
  38:سومین عکس صنعت نان90
  39:عکس قران90
  40:نخستین دوره یاس کبود90
  41:سومین دوره زنان وزندگی شهری90
  42:عکس حوزه90
  43:طعم بیداری90
  44:عکس محبت 90
  45:حدیث حیا90
  46:ارامش بهاری91
  47:بیرجند72راوی اسمان91
  48:نگاه نو91
  49:یاس کبود91
  50:هفتمی دوره رشد91
  51:شهراسمان91
  52:عاشورایی قسم92
  53:سومین دوره بیرجندشناسی92
  54:سومین دوره دل ودیده92
  55:اولین دوره مهرمحرم92
  56:معلولیت ومعنویت92
  57:اولین دوره قابهای بهشتی92
  58:سلامت روان92
  59:پرسش مهر92
  60:چهارمین دوره ایران شناسی93
  61:دومین دوره قابهای بهشتی93
  62:تیبا93
  63:سفره های افطاری93
  64:معلولین وزندگی93
  65:زن کارباپوشش اسلامی93
  66:ششمین دوره نمازونیایش93
  67:چهارمین دوره رسول افتاب93
  68:پنجمی دوره تجسم بصیرت93
  69:اولین دوره عکس سراج لارستان93
  70:دومین همایش توسعه روستایی93
  71:دودوره مسابقه طلای سرخ قاین
  شروع عکاسی از84