جشنواره بازگشت not verified

تعداد بازدید: 1838     تاريخ ايجاد: 489 روز پیش
    • هیج آیتمی موجود نمی باشد
  • درباره
    معضل اعتیاد به مواد مخدر، بلای خانمان سوزی است که جوامع بشری را در چنگال مرگ آور خویش گرفتار ساخته و قدرت اندیشه، نوآوری، پشتکار، کوشش و سازندگی را در انسان ها به ویژه نسل جوان جامعه از بین می برد و بنیان خانوادگی و اعتقاد دینی آنان را به نابودی می کشاند.امروزه کم تر کشوری را در جهان می توان یافت که پدیده مواد مخدر و اعتیاد، مهم ترین دغدغه یا یکی از مهم ترین مشکلات اجتماعی اش نباشد. با توجه به اهمیت آموزش و فرهنگ سازی با هدف مهار این معضل در ایران و به مناسبت 26 ژوئن برابر با 5 تیر روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، موسسه فرهنگی هنری سرو سرخ سمنان با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر، اداره کل ورزش و جوانان و استانداری استان سمنان، با شعار "جامعه سالم، عاری از اعتیاد" اقدام به برگزاری دومین فراخوان جشنواره طراحی پوستر بازگشت و برپایی نمایشگاه از آثار منتخب می نماید.

فراخوان ها

اخبار

  • هیج آیتمی موجود نمی باشد

درباره

معضل اعتیاد به مواد مخدر، بلای خانمان سوزی است که جوامع بشری را در چنگال مرگ آور خویش گرفتار ساخته و قدرت اندیشه، نوآوری، پشتکار، کوشش و سازندگی را در انسان ها به ویژه نسل جوان جامعه از بین می برد و بنیان خانوادگی و اعتقاد دینی آنان را به نابودی می کشاند.امروزه کم تر کشوری را در جهان می توان یافت که پدیده مواد مخدر و اعتیاد، مهم ترین دغدغه یا یکی از مهم ترین مشکلات اجتماعی اش نباشد. با توجه به اهمیت آموزش و فرهنگ سازی با هدف مهار این معضل در ایران و به مناسبت 26 ژوئن برابر با 5 تیر روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، موسسه فرهنگی هنری سرو سرخ سمنان با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر، اداره کل ورزش و جوانان و استانداری استان سمنان، با شعار "جامعه سالم، عاری از اعتیاد" اقدام به برگزاری دومین فراخوان جشنواره طراحی پوستر بازگشت و برپایی نمایشگاه از آثار منتخب می نماید.