جلال عطارزاده verified

تعداد بازدید: 86850     تاريخ ايجاد: 1704 روز پیش

فراخوان ها

درباره

متولد 1342، كارشناس ارتباط تصويري. * 1366-1380 مشاور و طراح گرافيک شرکت‌ها و سازمان‌هاي دولتي وغير دولتي . * عضو کميته بررسي آثار گرافيکي در اولين جشنواره‌ي توليدات سيما. مسئول برپايي اولين نمايشگاه آثار گرافيکي در اولين جشنواره توليدات سيما. * عضو تيم راه اندازي گرافيک شبکه پيام نما و تله‌تکس. * مديرعامل شرکت تبليغاتي باذل انديشه. * 1382-1384 راه‌اندازي و مديريت واحد گرافيک شبکه خبر سازمان صدا و سيما. * مدير سايت فرهنگستان هنر www.honar.ac.ir. * مدير بخش گرافيک سايت واحد مرکزي خبر www.iribnews.ir * داور و مدير کميته گرافيک در جشنواره اول و دوم خبر توليدات معاونت سياسي سازمان صدا و سيما * 1384-1386 داور بخش مقالات كميته گرافيك سومين جشنواره خبر و برنامه‌هاي سياسي سازمان صدا و سيما * دبير شوراي گرافيک معاونت سياسي سازمان صدا و سيما * 1382 تا کنون مدير سايت www.azizestan.com * مدرس دانشکده شريعتي * عضوکميته تخصصي گرافيک سيماي جمهوري اسلامي * عضو شوراي بررسي مقالات تخصصي مجله‌ي آينه * مدير مسئول انتشارات عزيزستان * برپایی نماشگاه انفرادی نقاشی دیجیتال با عنوان مهربان باشید1390 * مدیرو مسول بر پایی اولین نمایشگاه گروهی پوستر مهربان باشید 1392 * مدیرو مسئول برپایی نخستین جشنواره پوستر روز اخلاق و مهر وزی 1393 * مدیرو مسئول برپایی نخستین جشنواره پوستر روز اخلاق و مهر وزی 139 * طراح و دبیر نخستین جشنواره عکس چادر های اسمانی 1394 * ذبیر نخستین جشنواره هنرهای تجسمی محمد (ص) پیامبر مهربانی 1394