کانون معلولان اداره سلامت شهرداری منطقه 11 verified

تعداد بازدید: 46769     تاريخ ايجاد: 1051 روز پیش

فراخوان ها

درباره

اداره سلامت به منظور کاهش عوامل تهدید کننده سلامت شهری ، حفظ و ارتقاء سلامت و زیست شهری و بهبود کیفیت زندگی شهروندان با همکاری ادارات و ارگانهای ذیربط داخل و خارج از شهرداری اقدامات ذیل راانجام می دهد : 1-مطالعه و ارزیابی مولفه های اجتماعی سلامت در شهر تهران 2- توسعه آموزشهای همگانی سلامت اعم از مهارتهای زندگی بخصو ص مهارتهای مربوط به کنترل استرس فردی و خانوادگی و ارتقا ء سطح سلامت جسمی ، روحی ، روانی ، اجتماعی و معنوی شهروندان 3-سنجش مستمر شاخصهای سلامت شهری و انجام مداخلات لازم جهت ارتقاء آنها 4- بهبود دسترسی عادلانه شهروندان به خدمات جامع سلامت 5- توسعه رویکرد شهر سالم با نگاه محله ای 6-جذب و ارتقاء مشارکت شهروندانددر حیطه بهیبود کیفیت زندگی و سلامت از طریق عضویت آنان در کانونهای سلامت محور