مرجان محمدی verified

تعداد بازدید: 278869     تاريخ ايجاد: 1599 روز پیش

فراخوان ها

درباره

کسب رتبه اول درطراحی پوستربزرگداشت مقام معلم کسب رتبه اول درطراحی پوسترزن وعفاف درسطح استانی کسب رتبه اول درطراحی پوسترفجردرسطح منطقه ای دو دوره کسب رتبه برتردرطراحی سی دی آموزشی سابقه 10سال تدریس دراموزش وپرورش دارای مدرک کاردانی گرافیک رایانه کارشناسی صنایع دستی شاخه تذهیب ونگارگری برگزیده شدن نگاره دیداریوسف وزلیخا در جشنواره پاراآرت توکیو2013 دبیراجرایی جشنواره هنرهای تجسمی با موضوع سفرومعلولیت دریافت لوح سپاس از معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی با عنوان توانمند موفق دبیراجرایی جشنواره هنرهای تجسمی پرسش مهررئیس جمهور93 داوری جشنواره فرهنگی هنری منطقه11آموزش وپرورش شهرتهران برپایی چندین نمایشگاه انفرادی و شرکت در نهمین نمایشگاه نقاشی قلمرومانی