مهناز اکبری not verified

تعداد بازدید: 12419     تاريخ ايجاد: 1733 روز پیش
    • هیج آیتمی موجود نمی باشد
  • درباره
    از کودکی شروع به فعالیت نقاشی کرده ام0 مسلط به زبان انگلیسی و ایتالیایی ومدیر مسئول آموزشگاه هنرهای تجسمی رنگ باران تا کنون شرکت درمسابقات و نمایشگاههای انفرادی و گروهی زیادی به شرح نگارخانه اندیشه – نگارخانه طبیعت (انفرادی) نگارخانه صبا - نگارخانه نیاوران – نگارخانه کمال الدین بهزاد- نگارخانه امام علی- نگارخانه وزارت ارشاد- ونمایشگاههای متعدد آموزشی و....(جمعی) برنده مسابقات نقاشی کشوری سال 83 داوری مسابقات نقاشی کشوری .داور مسابقات نقاشی پاراآرت بین المللی داوری نخستین جشنواره هنرهای تجسمی با موضوع سفرومعلولیت

فراخوان ها

اخبار

  • هیج آیتمی موجود نمی باشد

درباره

از کودکی شروع به فعالیت نقاشی کرده ام0 مسلط به زبان انگلیسی و ایتالیایی ومدیر مسئول آموزشگاه هنرهای تجسمی رنگ باران تا کنون شرکت درمسابقات و نمایشگاههای انفرادی و گروهی زیادی به شرح نگارخانه اندیشه – نگارخانه طبیعت (انفرادی) نگارخانه صبا - نگارخانه نیاوران – نگارخانه کمال الدین بهزاد- نگارخانه امام علی- نگارخانه وزارت ارشاد- ونمایشگاههای متعدد آموزشی و....(جمعی) برنده مسابقات نقاشی کشوری سال 83 داوری مسابقات نقاشی کشوری .داور مسابقات نقاشی پاراآرت بین المللی داوری نخستین جشنواره هنرهای تجسمی با موضوع سفرومعلولیت