موزه هنرهای معاصر تهران verified

تعداد بازدید: 133720     تاريخ ايجاد: 1506 روز پیش
    • هیچ تصویری موجود نمی باشد
    • هیج آیتمی موجود نمی باشد
  • درباره
    سازمان موزه موزه هنرهاي معاصر، مجموعه اي است متشكل و نظام يافته از بخش هاي: امور هنري، امور اداري، روابط عمومي،سایت و رایانه،سينما تك، سمعي و بصري ، خدمان نمايشگاهي، راهنمايان هنري، مراقبين، حراست، آرشيو آثار هنري و دبيرخانه هنري و روابط بين الملل موزه. بخش بزرگ فعاليت هاي امور هنري موزه را برنامه ريزي و سازمان دهي و اجراي مراحل مختلف برگزاري نمايشگاه ها تشكيل مي دهد. ديگر فعاليت هاي آن عبارتند از: طراحي و اجراي برنامه ها، دريافت آثار هنري و تهيه شناسنامه براي هريك، تنظيم آرشيو، ثبت نام هنرمندان و عناوين آثار هنري، تبادل فرهنگي - هنري مشاوره و راهنمايي هنر دوستان و برنامه ريزي محتوايي نمايشگاهها. جلسات پاره وقت شوراهاي تخصصي هنر به مناسبت هاي گوناگون و با شركت استادان و صاحب نظران در امور هنري تشكيل مي گردد. كارشناسان امور هنري موزه هنرهاي معاصر، با جمع بندي و بازنگري تجربه هاي ناشي از رويدادهاي مهم هنري و برگزاري نمايشگاه ها، به بررسي و ارزيابي چند و جون آثار هنري و توانمندي هاي هنرمندان پرداخته و مي كوشند به سهم خود، در فرآوري و تحول هنرهاي تجسمي ايران زمين و رشد و پويايي هنر انقلاب اسلامي مشاركت كنند. فضاي موزه ساختمان موزه، تلفيقي از معماري مدرن و سنتي است كه با الهام از بادگير هاي مناطق حاشيه كوير ايران ساخته شده و تنديس هاي زيبا و با ارزش از هنرمندان معاصر همچون: هنري مور، آلبرتو جاكومتي، پرويز تناولي، در پيرامون آن فضاي سبز اطراف را به « پارك مجسمه» بدل كرده است. درون موزه از عناصري تشكيل شده كه در جريان ديدار بازديد كنندگان ، چشم اندازهايي بدبع و زيبا در برابر چشمان آنان قرار مي دهد. چهارسو، گذرگاه، معبر و هشتي، از جمله اين عناصر هستند. بيننده مسيري چرخشي در گرداگرد فضاي اصلي موزه را مي پيمايد و پس از تماشاي گالري ها به هشتي مي رسد. در دل هشتي، اثر زيبا و نوين « نورويوكي هاراگوچي» هنرمند بنام ژاپني قرار دارد كه از روغن و پولاد ساخته شده و با عنوان « ماده و فكر» هشتي را در خود باز مي تاباند. يافتن پاسخ معماي مجسم هاراگوچي كه تقليدي است از فلسفه حوض در معماري سنتي ايران، وسوسه ديرين بازديد كنندگان كنجكاو و جستجوگر بوده و پس از ساليان دراز همچنان فضاي داخلي زيبا و شكوهمند موزه را با وهمي برگرفته از جهان پر رمز و راز ، همراه مي سازد.فضاي دروني موزه از سه شيبه ( رمپ) تشكيل شده كه بازديد كنندگان با به بخش هاي گوناگون هدايت مي كند. گالري ها موزه هنرهاي معاصر، نمايشگاه هاي خود را در 9 گالري بزرگ و كوچك برپا مي سازد. گالري ها يك به يك در مسير حركت بازديد كنندگان قرار دارند و اين ترتيب، امكان برقراري بيشترين و بهترين ارتباط ميان تماشاگر و آثار هنري را فراهم مي سازد. كتابخانه تخصصي هنري در كتابخانه تخصصي موزه كه در مجاورت شيبه منتهي به بخش هاي امور اداري و امور هنري قرار دارد، نزديك به پنج هزار عنوان كتاب فارسي و غير فارسي در زمينه هاي معماري – نقاشي – طراحي – ارتباط تصويري – عكاسي – سينما و ساير زمينه هاي هنري گرد آمده است. كتاب هاي كتابخانه، به روش « L.C – كتابخانه كنگره» طبقه بندي و با نظام « دهدهي ديويي » فهرست نويسي شده و اطلاعات مربوط به هر كتاب از طريق جستجو در سيستم هاي مجهز كامپيوتري قابل دسترس است. استفاده از كتابخانه، ويژه اعضا است و دانشجويان و پژوهشگران رشته هاي گوناگون هنر، مي توانند با عضويت در اين مركز بخش بزرگي از نيازهاي آموزشي و پژوهشي خود را برطرف سازند. در بخش نشريات ادواري، مطبوعات ارزشمند با موضوعات فرهنگي و هنري داخلي و برخي نشريات همسان خارجي، نگهداري مي شوند. فروشگاه كتاب در اين بخش كه در سمت چپ سالن ورودي به گالري ها قرار گرفته، نشريات هنري ايراني، آثار منتشره توسط موسسه هنرهای تجسمی، بروشورها و نمونه هاي آثار و تاًليفات هنرمندان و نويسندگان ايراني و انواع گاهشمار و كارت پستال هنري، به دوستداران عرضه مي شود. رستوران موزه داراي رستوران نسبتاّ بزرگي است كه در طبقه همكف ورودي قرار دارد. ديواري شيشه اي و دوجداره، رستوران را از فضاي سبز بيرون و پارك مجسمه جدا ساخته و چشم اندازي زيبا در پيش روي مراجعان قرار مي دهد. چهار مجسمه زيباي پشت ديوار شيشه اي ذهن دوستداران هنر معاصر را به هنگام صرف غذا به بازي مي گيرد و دل مشغولشان مي كند. « اسب و سوار كار عصيانگرش» كه دست ها را به نشانه اعتراض بالا برده، مسافر خسته و بي سري كه به جاي شكم و هر آنچه در آنست، قفسي گشوده و پرنده اي را از ياد برده و شوق پريدن از كف داده را مي نمايد و زن و مردي كه سوختگان در انفجار هسته اي و يا گرسنگان بخت برگشته را به يادمان مي آورند، كارهايي به ترتيب از : مارينو ماريني – طراح و نقاش و مجسمه ساز ايتاليايي، رنه مارگريت- نقاش و مجسمه ساز بلژيكي و البرتو جاكومتي – مجسمه ساز سورئاليست فرانسوي. مخاطب آشنا موزه هنرهاي معاصر، وعدهگاه هنرمندان و هنردوستان و كانون عواطف و احساسات و ظرافت ها و لطافت هايي است كه در قالب آفريده هايي زيبا گويا، مسائل و دلمشغولي هاي جامعه را به نمايش گذارده و شور و شكوه زندگي را در درون انسان ها بيدار مي سازد. آنچه ذكر شد، كوتاهي بود از چند و چون فعاليت ها و موقعيت و شرايط مكاني و فرهنگي – هنري كه ميزبان هميشگي كساني است كه هنر را ارج مي نهند و هنرمند را عزيز مي دارند.

فراخوان ها

گالری

  • هیچ تصویری موجود نمی باشد

اخبار

  • هیج آیتمی موجود نمی باشد

درباره

سازمان موزه موزه هنرهاي معاصر، مجموعه اي است متشكل و نظام يافته از بخش هاي: امور هنري، امور اداري، روابط عمومي،سایت و رایانه،سينما تك، سمعي و بصري ، خدمان نمايشگاهي، راهنمايان هنري، مراقبين، حراست، آرشيو آثار هنري و دبيرخانه هنري و روابط بين الملل موزه. بخش بزرگ فعاليت هاي امور هنري موزه را برنامه ريزي و سازمان دهي و اجراي مراحل مختلف برگزاري نمايشگاه ها تشكيل مي دهد. ديگر فعاليت هاي آن عبارتند از: طراحي و اجراي برنامه ها، دريافت آثار هنري و تهيه شناسنامه براي هريك، تنظيم آرشيو، ثبت نام هنرمندان و عناوين آثار هنري، تبادل فرهنگي - هنري مشاوره و راهنمايي هنر دوستان و برنامه ريزي محتوايي نمايشگاهها. جلسات پاره وقت شوراهاي تخصصي هنر به مناسبت هاي گوناگون و با شركت استادان و صاحب نظران در امور هنري تشكيل مي گردد. كارشناسان امور هنري موزه هنرهاي معاصر، با جمع بندي و بازنگري تجربه هاي ناشي از رويدادهاي مهم هنري و برگزاري نمايشگاه ها، به بررسي و ارزيابي چند و جون آثار هنري و توانمندي هاي هنرمندان پرداخته و مي كوشند به سهم خود، در فرآوري و تحول هنرهاي تجسمي ايران زمين و رشد و پويايي هنر انقلاب اسلامي مشاركت كنند. فضاي موزه ساختمان موزه، تلفيقي از معماري مدرن و سنتي است كه با الهام از بادگير هاي مناطق حاشيه كوير ايران ساخته شده و تنديس هاي زيبا و با ارزش از هنرمندان معاصر همچون: هنري مور، آلبرتو جاكومتي، پرويز تناولي، در پيرامون آن فضاي سبز اطراف را به « پارك مجسمه» بدل كرده است. درون موزه از عناصري تشكيل شده كه در جريان ديدار بازديد كنندگان ، چشم اندازهايي بدبع و زيبا در برابر چشمان آنان قرار مي دهد. چهارسو، گذرگاه، معبر و هشتي، از جمله اين عناصر هستند. بيننده مسيري چرخشي در گرداگرد فضاي اصلي موزه را مي پيمايد و پس از تماشاي گالري ها به هشتي مي رسد. در دل هشتي، اثر زيبا و نوين « نورويوكي هاراگوچي» هنرمند بنام ژاپني قرار دارد كه از روغن و پولاد ساخته شده و با عنوان « ماده و فكر» هشتي را در خود باز مي تاباند. يافتن پاسخ معماي مجسم هاراگوچي كه تقليدي است از فلسفه حوض در معماري سنتي ايران، وسوسه ديرين بازديد كنندگان كنجكاو و جستجوگر بوده و پس از ساليان دراز همچنان فضاي داخلي زيبا و شكوهمند موزه را با وهمي برگرفته از جهان پر رمز و راز ، همراه مي سازد.فضاي دروني موزه از سه شيبه ( رمپ) تشكيل شده كه بازديد كنندگان با به بخش هاي گوناگون هدايت مي كند. گالري ها موزه هنرهاي معاصر، نمايشگاه هاي خود را در 9 گالري بزرگ و كوچك برپا مي سازد. گالري ها يك به يك در مسير حركت بازديد كنندگان قرار دارند و اين ترتيب، امكان برقراري بيشترين و بهترين ارتباط ميان تماشاگر و آثار هنري را فراهم مي سازد. كتابخانه تخصصي هنري در كتابخانه تخصصي موزه كه در مجاورت شيبه منتهي به بخش هاي امور اداري و امور هنري قرار دارد، نزديك به پنج هزار عنوان كتاب فارسي و غير فارسي در زمينه هاي معماري – نقاشي – طراحي – ارتباط تصويري – عكاسي – سينما و ساير زمينه هاي هنري گرد آمده است. كتاب هاي كتابخانه، به روش « L.C – كتابخانه كنگره» طبقه بندي و با نظام « دهدهي ديويي » فهرست نويسي شده و اطلاعات مربوط به هر كتاب از طريق جستجو در سيستم هاي مجهز كامپيوتري قابل دسترس است. استفاده از كتابخانه، ويژه اعضا است و دانشجويان و پژوهشگران رشته هاي گوناگون هنر، مي توانند با عضويت در اين مركز بخش بزرگي از نيازهاي آموزشي و پژوهشي خود را برطرف سازند. در بخش نشريات ادواري، مطبوعات ارزشمند با موضوعات فرهنگي و هنري داخلي و برخي نشريات همسان خارجي، نگهداري مي شوند. فروشگاه كتاب در اين بخش كه در سمت چپ سالن ورودي به گالري ها قرار گرفته، نشريات هنري ايراني، آثار منتشره توسط موسسه هنرهای تجسمی، بروشورها و نمونه هاي آثار و تاًليفات هنرمندان و نويسندگان ايراني و انواع گاهشمار و كارت پستال هنري، به دوستداران عرضه مي شود. رستوران موزه داراي رستوران نسبتاّ بزرگي است كه در طبقه همكف ورودي قرار دارد. ديواري شيشه اي و دوجداره، رستوران را از فضاي سبز بيرون و پارك مجسمه جدا ساخته و چشم اندازي زيبا در پيش روي مراجعان قرار مي دهد. چهار مجسمه زيباي پشت ديوار شيشه اي ذهن دوستداران هنر معاصر را به هنگام صرف غذا به بازي مي گيرد و دل مشغولشان مي كند. « اسب و سوار كار عصيانگرش» كه دست ها را به نشانه اعتراض بالا برده، مسافر خسته و بي سري كه به جاي شكم و هر آنچه در آنست، قفسي گشوده و پرنده اي را از ياد برده و شوق پريدن از كف داده را مي نمايد و زن و مردي كه سوختگان در انفجار هسته اي و يا گرسنگان بخت برگشته را به يادمان مي آورند، كارهايي به ترتيب از : مارينو ماريني – طراح و نقاش و مجسمه ساز ايتاليايي، رنه مارگريت- نقاش و مجسمه ساز بلژيكي و البرتو جاكومتي – مجسمه ساز سورئاليست فرانسوي. مخاطب آشنا موزه هنرهاي معاصر، وعدهگاه هنرمندان و هنردوستان و كانون عواطف و احساسات و ظرافت ها و لطافت هايي است كه در قالب آفريده هايي زيبا گويا، مسائل و دلمشغولي هاي جامعه را به نمايش گذارده و شور و شكوه زندگي را در درون انسان ها بيدار مي سازد. آنچه ذكر شد، كوتاهي بود از چند و چون فعاليت ها و موقعيت و شرايط مكاني و فرهنگي – هنري كه ميزبان هميشگي كساني است كه هنر را ارج مي نهند و هنرمند را عزيز مي دارند.